Franklin

MLA

Yokoyama, Gennosuke, and Takao Kawai. Kaigai Katsudō No Nihonjin : Kaidai Kindai Nihon Shakaigakushi Sōsho. Dai 1-ki. Sōsōki, Seiseiki (meiji Shonen--30-nendai) No Koto / Kawai Takao. Fukkokuban. Tōkyō: Ryūkei Shosha, 2008.

APA

Yokoyama, G., & Kawai, T. (2008). Kaigai katsudō no Nihonjin : Kaidai Kindai Nihon shakaigakushi sōsho. Dai 1-ki. Sōsōki, seiseiki (Meiji shonen--30-nendai) no koto / Kawai Takao. Fukkokuban. Tōkyō: Ryūkei Shosha.

Chicago

Yokoyama, Gennosuke, and Takao Kawai. Kaigai Katsudō No Nihonjin: Kaidai Kindai Nihon Shakaigakushi Sōsho. Dai 1-Ki. Sōsōki, Seiseiki (meiji Shonen--30-Nendai) No Koto / Kawai Takao. Fukkokuban. Tōkyō: Ryūkei Shosha, 2008.