Franklin

MLA

Okimori, Takuya, and Hamanari Fujiwara. Kakyō Hyōshiki : Eiin to Chūshaku. Shohan. Tōkyō: Ōfū, 2020.

APA

Okimori, T., & Fujiwara, H. (2020). Kakyō hyōshiki : eiin to chūshaku. Shohan. Tōkyō: Ōfū.

Chicago

Okimori, Takuya, and Hamanari Fujiwara. Kakyō Hyōshiki: Eiin to Chūshaku. Shohan. Tōkyō: Ōfū, 2020.