Franklin

MLA

Kim, Ki-yo, and Sŏng-yun Cho. Sodang Sŏnsaeng Munjip. Sŏul-si: Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe , 1998.

APA

Kim, K., & Cho, S. (1998). Sodang Sŏnsaeng munjip. Sŏul-si: Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe .

Chicago

Kim, Ki-yo., and Sŏng-yun Cho. Sodang Sŏnsaeng Munjip. Sŏul-si: Munjip Pʻyŏnchʻan Wiwŏnhoe, 1998.