Franklin

MLA

Shcherbakova, Galina. Lizonʹka I Vse Ostalʹnye. Moskva: Ėksmo, 2009.

APA

Shcherbakova, G. (2009). Lizonʹka i vse ostalʹnye. Moskva: Ėksmo.

Chicago

Shcherbakova, Galina. Lizonʹka i Vse Ostalʹnye. Moskva: Ėksmo, 2009.