Franklin

MLA

Gengo No Sekai. Higashi Matsuyama-shi: Gengo Kenkyu Gakkai, 1983.

APA

(1983). Gengo no sekai. Higashi Matsuyama-shi: Gengo Kenkyu Gakkai.

Chicago

Gengo No Sekai. Higashi Matsuyama-shi: Gengo Kenkyu Gakkai, 1983.