Franklin

MLA

Origuchi Shinobu Marebito Ron Kenkyū : Origuchi Shinobu Botsugo Sanjūnen Kinen Shuppan. Shohan. .

APA

Origuchi Shinobu marebito ron kenkyū : Origuchi Shinobu botsugo sanjūnen kinen shuppan. Shohan. .

Chicago

Origuchi Shinobu Marebito Ron Kenkyū: Origuchi Shinobu Botsugo Sanjūnen Kinen Shuppan. Shohan.