Franklin

MLA

Suzuki, Eiichi. Kokugaku Shisō No Shiteki Kenkyū. .

APA

Suzuki, E. Kokugaku shisō no shiteki kenkyū. .

Chicago

Suzuki, Eiichi, Kokugaku Shisō No Shiteki Kenkyū.