Franklin

MLA

Satō, Tadao, Susumu Hani, and Shun'ya Yoshimi. Renzu Kara Miru Nihon Gendaishi. Shohan. .

APA

Satō, T., Hani, S., & Yoshimi, S. Renzu kara miru Nihon gendaishi. Shohan. .

Chicago

Satō, Tadao, Susumu Hani, and Shun'ya Yoshimi. Renzu Kara Miru Nihon Gendaishi. Shohan.