Franklin

MLA

Di 3 Jie Zhong Ri Xue Zhe Zhongguo Gu Dai Shi Lun Tan Wen Ji. Di 1 ban. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012.

APA

(2012). Di 3 jie Zhong Ri xue zhe Zhongguo gu dai shi lun tan wen ji. Di 1 ban. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she.

Chicago

Di 3 Jie Zhong Ri Xue Zhe Zhongguo Gu Dai Shi Lun Tan Wen Ji. Di 1 ban. Beijing: Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012.