Franklin

MLA

Sefer Orḥot Tsadiḳim Hu Sefer Ha-midot : Medaber ʻal Ḥamishah Koḥot Sheba-adam. Nidpas ka-ʻet me-ḥadash be-otiyot gedolot. Pshemishl: Be-hotsaʼat Bet misḥar ha-sefarim shel Amḳroiṭ & Fraind, 6701.

APA

(6701). Sefer Orḥot tsadiḳim hu Sefer ha-midot : medaber ʻal ḥamishah koḥot sheba-adam. Nidpas ka-ʻet me-ḥadash be-otiyot gedolot. Pshemishl: Be-hotsaʼat Bet misḥar ha-sefarim shel Amḳroiṭ & Fraind.

Chicago

Sefer Orḥot Tsadiḳim Hu Sefer Ha-Midot: Medaber ʻal Ḥamishah Koḥot Sheba-Adam. Nidpas ka-ʻet me-ḥadash be-otiyot gedolot. Pshemishl: Be-hotsaʼat Bet misḥar ha-sefarim shel Amḳroiṭ & Fraind, 6701.