Franklin

MLA

Gordon, Samuel Leib, and Simon Halkin. ʻim Shaḥar : Shirim U-foʼemot. [Tel-Aviv]: Defus ha-memshalah, 7151.

APA

Gordon, S. Leib, & Halkin, S. (7151). ʻIm shaḥar : shirim u-foʼemot. [Tel-Aviv]: Defus ha-memshalah.

Chicago

Gordon, Samuel Leib, and Simon Halkin. ʻim Shaḥar: Shirim U-Foʼemot. [Tel-Aviv]: Defus ha-memshalah, 7151.