Franklin

MLA

Matsumoto, Masao, Hitoshi Mori, and Keizō Tezuka. Keiji Kōbō Raporuto. .

APA

Matsumoto, M., Mori, H., & Tezuka, K. Keiji Kōbō raporuto. .

Chicago

Matsumoto, Masao, Hitoshi Mori, and Keizō Tezuka. Keiji Kōbō Raporuto. 1, Paipu Kagu.