Franklin

Shisō no kagaku. = 思想の科学.

Publication:
Tōkyō-to : Shisō no Kagakusha, Shōwa 56 [1981]-1992.
東京都 : 思想の科学社, 昭和 56 [1981]-1992.
Format/Description:
Journal/Periodical
159 v. ; 21 cm.
Monthly
No.1 (1981, 4)-no. 154 (1992, 12) = tsūkan dai 338-gō-tsūkan dai 496-gō.
No.1 (1981, 4)-no. 154 (1992, 12) = 通刋第 338号-通刋第 496号.
Status/Location:
Loading...

Get It

Details

Standardized Title:
Shisō no kagaku (Shisō no Kagakusha : 1981)
思想の科学 (Shisō no Kagakusha : 1981)
Other Title:
Shisō no kagaku. Dai 7-ji
思想の科学. 第 7次
Continues:
Shisō no kagaku (Shisō no Kagakusha : 1972)
思想の科学 (Shisō no Kagakusha : 1972 )
Continued By:
Shisō no kagaku (Shisō no Kagakusha : 1993)
思想の科学 (Shisō no Kagakusha : 1993))
Subjects:
Philosophy -- Japan -- Periodicals.
Notes:
Known also as: Shisō no kagaku. Dai 7-ji.
Edited by: Shisō no Kagaku Henshū Iinkai.
Known also as: 思想の科学. 第 7次.
Edited by: 思想の科学編集委員会.
OCLC:
849650009