Franklin

MLA

Publicatie, De Gedeputeerden Van De Staten 's Lands Van Utrecht, Met Geen Minder Leetwezen Dan Misnoegen, Vernomen Hebbende, Dat De Verdeeldheden En Partyschappen Onder De Ingezeetenen Dezer Provincie Ook Ten Platten Lande Meer En Meer Toeneemen, En Het Te Vreezen Is, Dat, Indien De Ongebondenheid, Welke Zig Ten Dien Opzichte Hegint Te Openbaren, Niet Door Eene Strenge Uitoeffening Der Justitie Werd Beteugeld, Al Het Zelve De Nadeeligste En Voor De Gemeene Rust Allerzorgelykste Gevolgen Zoude Kunnen Voorthrengen .. [S.l.: s.n., 1784.

APA

(1784). Publicatie, De Gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht, met geen minder leetwezen dan misnoegen, vernomen hebbende, dat de verdeeldheden en partyschappen onder de Ingezeetenen dezer Provincie ook ten platten Lande meer en meer toeneemen, en het te vreezen is, dat, indien de ongebondenheid, welke zig ten dien opzichte hegint te openbaren, niet door eene strenge uitoeffening der Justitie werd beteugeld, al het zelve de nadeeligste en voor de gemeene rust allerzorgelykste gevolgen zoude kunnen voorthrengen .. [S.l.: s.n.

Chicago

Publicatie, De Gedeputeerden Van De Staten 's Lands Van Utrecht, Met Geen Minder Leetwezen Dan Misnoegen, Vernomen Hebbende, Dat De Verdeeldheden En Partyschappen Onder De Ingezeetenen Dezer Provincie Ook Ten Platten Lande Meer En Meer Toeneemen, En Het Te Vreezen Is, Dat, Indien De Ongebondenheid, Welke Zig Ten Dien Opzichte Hegint Te Openbaren, Niet Door Eene Strenge Uitoeffening Der Justitie Werd Beteugeld, Al Het Zelve De Nadeeligste En Voor De Gemeene Rust Allerzorgelykste Gevolgen Zoude Kunnen Voorthrengen ... [S.l.: s.n., 1784.