Franklin

MLA

Ṣāghānī, al-Ḥasan ibn Muḥammad, and Sāmī Makkī ʻĀnī. Darr Al-saḥābah Fī Bayān Mawāḍiʻ Wafayāt Al-ṣaḥābah. [S.l.: s.n], 1969.

APA

Ṣāghānī, a. ibn Muḥammad, & ʻĀnī, S. Makkī. (1969). Darr al-saḥābah fī bayān mawāḍiʻ wafayāt al-Ṣaḥābah. [S.l.: s.n].

Chicago

Ṣāghānī, al-Ḥasan ibn Muḥammad, and Sāmī Makkī ʻĀnī. Darr Al-Saḥābah Fī Bayān Mawāḍiʻ Wafayāt Al-Ṣaḥābah. [S.l.: s.n], 1969.