Franklin

MLA

Azumi, Atsushi, and Hiroshi Kaneko. Traditional Tokyo. Tokyo: Kodansha International, 1972.

APA

Azumi, A., & Kaneko, H. (1972). Traditional Tokyo. Tokyo: Kodansha International.

Chicago

Azumi, Atsushi, and Hiroshi Kaneko. Traditional Tokyo. Tokyo: Kodansha International, 1972.