Franklin

MLA

Ḥamishah Ḥumshe Torah. Yerushalayim: Maḳor, 1974.

APA

(1974). Ḥamishah ḥumshe Torah. Yerushalayim: Maḳor.

Chicago

Ḥamishah Ḥumshe Torah. Yerushalayim: Maḳor, 1974.