Franklin

MLA

Takeda, Akira. Minzoku Kankō to Shite No Inkyo No Kenkyū. Tōkyō: Miraisha, 1964.

APA

Takeda, A. (1964). Minzoku kankō to shite no inkyo no kenkyū. Tōkyō: Miraisha.

Chicago

Takeda, Akira, Minzoku Kankō to Shite No Inkyo No Kenkyū. Tōkyō: Miraisha, 1964.