Franklin

MLA

Orlova, R. D, and Lev Zinov'evich Kopelev. Bez Proshologo I Budushchego. 1960.

APA

Orlova, R. D, & Kopelev, L. Zinov'evich. (1960). Bez proshologo i budushchego. .

Chicago

Orlova, R. D., and Lev Zinov'evich Kopelev. Bez Proshologo i Budushchego.