Franklin

MLA

Sasanuma, Toshiaki. "kokubungaku" No Sengo Kūkan : Dai Tōa Kyōeiken Kara Reisen E. .

APA

Sasanuma, T. "Kokubungaku" no sengo kūkan : Dai Tōa Kyōeiken kara Reisen e. .

Chicago

Sasanuma, Toshiaki, "kokubungaku" No Sengo Kūkan: Dai Tōa Kyōeiken Kara Reisen e.