Franklin

MLA

Venkataraya Shastri, Vedam. Pratāparudrīya Nāṭakamu. 1967.

APA

Venkataraya Shastri, V. (1967). Pratāparudrīya nāṭakamu. .

Chicago

Venkataraya Shastri, Vedam, Pratāparudrīya Nāṭakamu.