Franklin

MLA

Nakamura, Keiko. Shōwa Bishōnen Techō. Shinsōban. Tōkyō: Kawade Shobō Shinsha, 2012.

APA

Nakamura, K. (2012). Shōwa bishōnen techō. Shinsōban. Tōkyō: Kawade Shobō Shinsha.

Chicago

Nakamura, Keiko, Shōwa Bishōnen Techō. Shinsōban. Tōkyō: Kawade Shobō Shinsha, 2012.