Franklin

MLA

Murai, Shōsuke. Higashi Ajia No Naka No Kenchōji : Shūkyō Seiji Bunka Ga Kōsasuru Zen No Seichi. Shohan. .

APA

Murai, S. Higashi Ajia no naka no Kenchōji : shūkyō seiji bunka ga kōsasuru Zen no seichi. Shohan. .

Chicago

Murai, Shōsuke, Higashi Ajia No Naka No Kenchōji: Shūkyō Seiji Bunka Ga Kōsasuru Zen No Seichi. Shohan.