Franklin

MLA

Sharma, Shyama. Saṃskṛta Ke Aitihāsika Nāṭaka. 1974.

APA

Sharma, S. (1974). Saṃskṛta ke aitihāsika nāṭaka. .

Chicago

Sharma, Shyama. Saṃskṛta Ke Aitihāsika Nāṭaka.