Franklin

MLA

Benedicht, Lorenz. En Astronomische Bescriffuelse: Huor Vdi Tilkiende Giffuis Menniskens Natur Oc Tilbøielighed, Effter De Xxviii. Stiernernis Oc De Xii. Tegns Vdrettelse: Desligeste Effter De Vii. Planeters, De Xxxvi. Himmelske Billeders Oc De Xii. Maaneders Virckelse. Om Lycke Oc Wlycke, Som Mennisken Kand Tilfalde Oc Vederfaris Desligeste Den Lille Physiognomi, At Kiende Paa Menniskens Ledemoder, Skickelse Oc Skabelser Huad Natur Oc Complexion De Ere Vdaff, Enten Ond Eller God. : Met Smucke Figurer Beprydet. : Findis Her Ocsaa En Part Aff Geomanci, At Indicere Oc Dømme Om Atskillige Ting .. Prentet i Kiøbenhaffn: Aff Laurentz Benedicht., 1594.

APA

Benedicht, L. (1594). En Astronomische bescriffuelse: Huor vdi tilkiende giffuis Menniskens Natur oc tilbøielighed, effter de XXVIII. Stiernernis oc de XII. Tegns vdrettelse: Desligeste effter de VII. Planeters, de XXXVI. Himmelske Billeders oc de XII. Maaneders virckelse. Om Lycke oc Wlycke, som Mennisken kand tilfalde oc vederfaris Desligeste den lille Physiognomi, at kiende paa Menniskens Ledemoder, skickelse oc skabelser huad Natur oc Complexion de ere vdaff, enten ond eller god. : Met smucke Figurer beprydet. : Findis her ocsaa en Part aff Geomanci, at indicere oc dømme om atskillige Ting .. Prentet i Kiøbenhaffn: Aff Laurentz Benedicht.

Chicago

Benedicht, Lorenz, En Astronomische Bescriffuelse: Huor Vdi Tilkiende Giffuis Menniskens Natur Oc Tilbøielighed, Effter De XXVIII. Stiernernis Oc De XII. Tegns Vdrettelse: Desligeste Effter De VII. Planeters, De XXXVI. Himmelske Billeders Oc De XII. Maaneders Virckelse. Om Lycke Oc Wlycke, Som Mennisken Kand Tilfalde Oc Vederfaris Desligeste Den Lille Physiognomi, At Kiende Paa Menniskens Ledemoder, Skickelse Oc Skabelser Huad Natur Oc Complexion De Ere Vdaff, Enten Ond Eller God. : Met Smucke Figurer Beprydet. : Findis Her Ocsaa En Part Aff Geomanci, At Indicere Oc Dømme Om Atskillige Ting ... Prentet i Kiøbenhaffn: Aff Laurentz Benedicht., 1594.