Franklin

MLA

Liu, Wenxing. Baoying Liu Shi Shu Zhi Nian Pu. Xianggang: Chong wen shu dian, 1975.

APA

Liu, W. (1975). Baoying Liu shi shu zhi nian pu. Xianggang: Chong wen shu dian.

Chicago

Liu, Wenxing., Wenxing Liu, and Wenxing Liu. Baoying Liu Shi Shu Zhi Nian Pu. Xianggang: Chong wen shu dian, 1975.