Franklin

MLA

White, Edmund, and Kay Bonetti. Edmund White Interview with Kay Bonetti. Columbia, MO: American Audio Prose Library, 1989.

APA

White, E., & Bonetti, K. (1989). Edmund White interview with Kay Bonetti. Columbia, MO: American Audio Prose Library.

Chicago

White, Edmund, and Kay Bonetti. Edmund White Interview with Kay Bonetti. Columbia, MO: American Audio Prose Library, 1989.