Franklin

MLA

Teikoku Renshū Kantai Kangei Kinen : Taishō 7-nen 4-gatsu. .

APA

Teikoku Renshū Kantai kangei kinen : Taishō 7-nen 4-gatsu. .

Chicago

Teikoku Renshū Kantai Kangei Kinen: Taishō 7-Nen 4-Gatsu.