Franklin

MLA

Śimḥah Shemuʼel. Ḳohelet : ʻim Pe. Rashi ... Ṿe-nilṿeh Elaṿ ... Śimḥat Yesharim, Beʼur ... Bi-devarim Ḳerovim Le-ʻomeḳ Ha-peshaṭ : Ṿe-nilṿeh Be-rosho Shene Peraḳim Be-shem Mitspeh Shemuʼel Ṿe-hu Ke-mavo El Ha-beʼur. .

APA

Śimḥah Shemuʼel, S. Shemuʼel. Ḳohelet : ʻim pe. Rashi ... ṿe-nilṿeh elaṿ ... Śimḥat yesharim, beʼur ... bi-devarim ḳerovim le-ʻomeḳ ha-peshaṭ : ṿe-nilṿeh be-rosho shene peraḳim be-shem Mitspeh Shemuʼel ṿe-hu ke-mavo el ha-beʼur. .

Chicago

Śimḥah Shemuʼel, Ḳohelet: ʻim Pe. Rashi ... Ṿe-Nilṿeh Elaṿ ... Śimḥat Yesharim, Beʼur ... Bi-Devarim Ḳerovim Le-ʻomeḳ Ha-Peshaṭ : Ṿe-Nilṿeh Be-Rosho Shene Peraḳim Be-Shem Mitspeh Shemuʼel Ṿe-Hu Ke-Mavo El Ha-Beʼur.