Franklin

MLA

Tsukamoto, Zenryū. Chūgoku Bukkyō Tsūshi. Tōkyō: Suzuki Gakujutsu Zaidan, 4319.

APA

Tsukamoto, Z. (4319). Chūgoku Bukkyō tsūshi. Tōkyō: Suzuki Gakujutsu Zaidan.

Chicago

Tsukamoto, Zenryū, Chūgoku Bukkyō Tsūshi. Tōkyō: Suzuki Gakujutsu Zaidan, 4319.