Franklin

MLA

Hurston, Zora Neale. Their Eyes Were Watching God. .

APA

Hurston, Z. Neale. Their eyes were watching God. .

Chicago

Hurston, Zora Neale. Their Eyes Were Watching God.