Franklin

MLA

Kubota, Meiji. Edo Musashino No Konjaku. Tōkyō: Yūzankaku Shuppan, 4819.

APA

Kubota, M. (4819). Edo Musashino no konjaku. Tōkyō: Yūzankaku Shuppan.

Chicago

Kubota, Meiji, Edo Musashino No Konjaku. Tōkyō: Yūzankaku Shuppan, 4819.