Franklin

MLA

Ying Han Mian Yi Xue Ming Ci Hui Bian. Xianggang: Zhong wai chu ban she, 1977.

APA

(1977). Ying Han mian yi xue ming ci hui bian. Xianggang: Zhong wai chu ban she.

Chicago

Ying Han Mian Yi Xue Ming Ci Hui Bian. Xianggang: Zhong wai chu ban she, 1977.