Franklin

MLA

Lund, Petrus. Tankar Om Orsaken Til Den Sweriges Rike Plågande Höga Wäxel-coursen : Och Huru Den, Tillika Med Alla Warors Dyrhet Innom Riket, Ofelbart Och För Ewärdelige Tider Må Kunna Fällas Til Den Jämnwigt Eller Al Pari Rikets Emot Andre Nationers Mynt Bör Äga. .

APA

Lund, P. Tankar om orsaken til den Sweriges rike plågande höga wäxel-coursen : och huru den, tillika med alla warors dyrhet innom riket, ofelbart och för ewärdelige tider må kunna fällas til den jämnwigt eller al pari rikets emot andre nationers mynt bör äga. .

Chicago

Lund, Petrus. Tankar Om Orsaken Til Den Sweriges Rike Plågande Höga Wäxel-Coursen: Och Huru Den, Tillika Med Alla Warors Dyrhet Innom Riket, Ofelbart Och För Ewärdelige Tider Må Kunna Fällas Til Den Jämnwigt Eller Al Pari Rikets Emot Andre Nationers Mynt Bör Äga.