Franklin

MLA

Yadav, J. N. S. Lal Bahadur Sastri: a Biography. Delhi: Hariyana Prakashan, 1971.

APA

Yadav, J. N. S. (1971). Lal Bahadur Sastri: a biography. Delhi: Hariyana Prakashan.

Chicago

Yadav, J. N. S., Lal Bahadur Sastri: A Biography. Delhi: Hariyana Prakashan, 1971.