Franklin

MLA

Cho, Pyŏng-ok. Minjujuŭi Wa Na : Chŏngch'i P'yŏngnonjip. Sŏul: Yŏngsin Munhwasa, n429.

APA

Cho, P. (n429). Minjujuŭi wa na : chŏngch'i p'yŏngnonjip. Sŏul: Yŏngsin Munhwasa.

Chicago

Cho, Pyŏng-ok, Minjujuŭi Wa Na: Chŏngch'i P'yŏngnonjip. Sŏul: Yŏngsin Munhwasa, n429.