Franklin

Kim Tong-in munhak chŏnjip / Kim Tong-in. = 金東仁文學全集 / 金東仁.

Author/Creator:
Kim, Tong-in, 1900-1951.
Kim, Tong-in, 1900-1951
Publication:
Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Taejung Sŏgwan, 1983.
서울特別市 : 大衆書館, 1983.
Format/Description:
Book
12 volumes ; 20 cm
Status/Location:
Loading...

Get It

Details

Standardized Title:
Works. 1983
Contents:
1. Unhyŏn'gung ŭi pom ; Kyŏnhwŏn
2. Sup'yŏngsŏn nŏmŏro ; Kim Yŏn-sil chŏn ; Yŏin
3. Taesuyang ; Sŏrabŏl
4. Chŏlmŭn kŭdŭl
5. Hae nŭn chip'yŏngsŏn e
6. Agine ; Wangbu ŭi nakcho ; Ŭlji Mundŏk
7. Tanp'yŏnjip I
8. Tanp'yŏnjip II
9. Sadamjip I
10. Sadamjip II
11. P'yŏngnon, Yŏn'gu ; Susang, Sugam
12. Paengmagang ; Mundan samsip nyŏnsa ; Ch'unwŏn yŏn'gu.
1. 雲峴宮의봄 ; 甄萱
2. 水平線너머로 ; 金妍實傳 ; 女人
3. 大首陽 ; 서라벌
4. 젊은그들
5. 해는地平線에
6. 아기네 ; 王府의落照 ; 乙支文德
7. 短篇集 I
8. 短篇集 II
9. 史譚集 I
10. 史譚集 II
11. 評論・研究 ; 隨想・隨感
12. 白馬江 ; 文壇三十年史 ; 春園研究.
OCLC:
24270835