Franklin

MLA

Baruh, Iso. Mala Politička Enciklopedija: [glavni I Odgovorni Urednik Iso Baruh.]. Beograd: Savremena administracija, 1966.

APA

Baruh, I. (1966). Mala politička enciklopedija: [Glavni i odgovorni urednik Iso Baruh.]. Beograd: Savremena administracija.

Chicago

Baruh, Iso. Mala Politička Enciklopedija: [glavni i Odgovorni Urednik Iso Baruh.]. Beograd: Savremena administracija, 1966.