Franklin

MLA

Biolohichnyĭ Visnyk Melitopolʹsʹkoho Derz͡havnoho Pedahohichnoho Universytetu Imeni Bohdana Khmelʹnyt͡skoho. .

APA

Biolohichnyĭ visnyk Melitopolʹsʹkoho derz͡havnoho pedahohichnoho universytetu imeni Bohdana Khmelʹnyt͡skoho. .

Chicago

Biolohichnyĭ Visnyk Melitopolʹsʹkoho Derz͡havnoho Pedahohichnoho Universytetu Imeni Bohdana Khmelʹnyt͡skoho.