Franklin

MLA

Smolenskaya Deshevaya Gazeta, Smolensk. Smolensk: Rabočij putʹ, .

APA

Smolenskaya deshevaya gazeta, Smolensk. Smolensk: Rabočij putʹ.

Chicago

Smolenskaya Deshevaya Gazeta, Smolensk. Smolensk: Rabočij putʹ.