Franklin

MLA

中国道教/#/中國道教 [[zhong Guo Dao Jiao]]. Beijing: Zhongguo dao jiao xie hui, .

APA

中国道教/#/中國道教 [[zhong guo dao jiao]]. Beijing: Zhongguo dao jiao xie hui.

Chicago

中国道教/#/中國道教 [[zhong Guo Dao Jiao]]. Beijing: Zhongguo dao jiao xie hui.