Franklin

MLA

Guo Li Beiping Tu Shu Guan Du Shu Yue Kan. .

APA

Guo li Beiping tu shu guan du shu yue kan. .

Chicago

Guo Li Beiping Tu Shu Guan Du Shu Yue Kan.