Franklin

MLA

魔方及其应用——保健养生和智力开发/#/魔方及其應用——保健養生和智力開發 [[mo Fang Ji Qi Ying Yong —— Bao Jian Yang Sheng He Zhi Li Kai Fa]]. .

APA

魔方及其应用——保健养生和智力开发/#/魔方及其應用——保健養生和智力開發 [[mo fang ji qi ying yong —— bao jian yang sheng he zhi li kai fa]]. .

Chicago

魔方及其应用——保健养生和智力开发/#/魔方及其應用——保健養生和智力開發 [[mo Fang Ji Qi Ying Yong —— Bao Jian Yang Sheng He Zhi Li Kai Fa]].