Franklin

MLA

Lao động. Hà Nội: Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt-Nam, .

APA

Lao động. Hà Nội: Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt-Nam.

Chicago

Lao động. Hà Nội: Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt-Nam.