Franklin

MLA

Yi, Kyŏng-gu. Chŏngjo Wa Chŏngjo Ihu : Chŏngjo Sidae Wa 19-segi Ŭi Yŏnsok Kwa Tanjŏl. Ch'op'an. .

APA

Yi, K. Chŏngjo wa Chŏngjo ihu : Chŏngjo sidae wa 19-segi ŭi yŏnsok kwa tanjŏl. Ch'op'an. .

Chicago

Yi, Kyŏng-gu, Chŏngjo Wa Chŏngjo Ihu: Chŏngjo Sidae Wa 19-Segi Ŭi Yŏnsok Kwa Tanjŏl. Ch'op'an.