Franklin

Phư̄a chīwit thī mankhong læ mīkhā : Thammakatha khō̜ng sō̜ngsī phrasātsanā. = เพื่อชีวิตที่มั่นคงและมีค่า : ธรรมกถาของสองศรีพระศาสนา.

Publication:
Nonthaburī : Sūn Sư̄p'āyu Phraphutthasātsanā, 2539 [1996]
นนทบุรี : ศูนย์สืบอายุพระพุทธศาสนา, 2539 [1996]
Format/Description:
Book
95 pages : illustrations ; 18 cm
Status/Location:
Loading...

Get It

Details

Subjects:
Dharma (Buddhism).
Buddhist sermons.
Stability.
Language:
In Thai.
Contents:
Sāng khwāmmankhong dūai thamma / Panyānantha phikkhu ; Khwāmmankhong phāi nai / Phutthathāt phikkhu.
Notes:
'Anusō̜n kathin sāmakkhī Wat Panyānanthārām Tō̜. Khlō̜nghok 'Ō̜. Khlō̜nglūang Čhō̜. Pathum Thānī, Wan'āthit thī 17 Phrưtsačhikāyon 2539 -- a memorial for the Kathina festival on November 17th, 1996.
Buddhist sermons about stability by two senior monks.
Contributor:
Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), 1911-2007, author.
Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), 1906-1993, author.
ISBN:
9748979865
9789748979861
OCLC:
1035015573