Franklin

MLA

Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), and Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am). Phư̄a Chīwit Thī Mankhong Læ Mīkhā : Thammakatha Khō̜ng Sō̜ngsī Phrasātsanā. .

APA

Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), P. Thēpwisutthimēthī (Pan), & Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), P. Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am). Phư̄a chīwit thī mankhong læ mīkhā : Thammakatha khō̜ng sō̜ngsī phrasātsanā. .

Chicago

Phra Thēpwisutthimēthī (Pan), and Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am). Phư̄a Chīwit Thī Mankhong Læ Mīkhā: Thammakatha Khō̜ng Sō̜ngsī Phrasātsanā.