Franklin

MLA

Mizuki, Shigeru. Kashihon-ban Akuma-kun. .

APA

Mizuki, S. Kashihon-ban Akuma-kun. .

Chicago

Mizuki, Shigeru, Kashihon-Ban Akuma-Kun.