Franklin

MLA

Lentz, Ella Mae, Cheri Smith, and Ken Mikos. Signing Naturally. .

APA

Lentz, E. Mae, Smith, C., & Mikos, K. Signing naturally. .

Chicago

Lentz, Ella Mae, Cheri Smith, and Ken Mikos. Signing Naturally. Units 7-12, Student Workbook.