Franklin

MLA

Pak, Chi-wŏn. Aidol Ŭl Inmun Hada : Munhak Kwa Ch'ŏrhak Ŭro Ingnŭn Kŭdŭl Ŭi Norae, Uri Ŭi Maŭm. Ch'op'an. .

APA

Pak, C. Aidol ŭl inmun hada : munhak kwa ch'ŏrhak ŭro ingnŭn kŭdŭl ŭi norae, uri ŭi maŭm. Ch'op'an. .

Chicago

Pak, Chi-wŏn, Aidol Ŭl Inmun Hada: Munhak Kwa Ch'ŏrhak Ŭro Ingnŭn Kŭdŭl Ŭi Norae, Uri Ŭi Maŭm. Ch'op'an.